วิยาภรณ์ รัตนกุล

ด้วยความเชี่ยวชาญในวงการพนัน จึงทำให้วิยาภรณ์ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหลายอย่างในระหว่างที่ทำงานกับ FUN88 แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเธอ ทำให้เธอได้กลายมาเป็นที่ยอมรับและเคารพในด้านนี้